HOME / Nhượng quyền / Hợp đồng VIP

Hợp đồng VIP

CÔNG TY TNHH NHƯỢNG QUYỀN QUỐC GIA

Số :…./2016/HĐ-NQQG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……..tháng…….2016

HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG

NHÃN HIỆU PHỞ CƯỜI (VIP)

– Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 50/2005/QH11 ban hành ngày 12/12/2005;

– Căn cứ Luật thương mại của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

– Căn cứ năng lực và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày ….. tháng…….năm 2016  tại trụ sở Công ty TNHH Nhượng quyền Quốc gia:


Bên chuyển giao        : CÔNG TY TNHH  NHƯỢNG QUYỀN  QUỐC GIA (bên A)

Người đại diện            : Ông HỒ THANH TRÚC   Chức vụ: Giám Đốc

Địa Chỉ                        : Tầng 6 – Tòa nhà Việt Á – Số 9 Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội, ĐT: 04 6680 6057

VP tại TP. HCM          : Tầng 9 Số 68 Nguyễn Huệ – Quận 1 – TP. HCM ĐT:08 62886812

MST                             : 0106121526

Tài khoản số                : 0931004175268 tại Ngân hàng Vietcombank, CN Hoàng Mai Hà Nội


Bên nhận chuyển giao  : Ông(Bà)   ……………………… ……………………..… (bên B)

CMTND số                      : ……………..…..  Ngày cấp:……………..…..  Nơi cấp :  …………………………

Hộ khẩu thường trú         : ……………………………………………………………………………….………

Nơi ở hiện nay                  : ………………………………………………………………………………..……

Giấy xác nhận tạm trú số: ………………… do………………..  cấp ngày ……………………………………

Số ĐT                                : ………………………………………………………………………………..……


XÉT RẰNG :

1. Bên A là chủ sở hữu hợp pháp tại Việt Nam nhãn hiệu Phở Cười đang được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ Hà Nội.

2. Bên B có khả năng về tài chính, mong muốn được trở thành thành viên trong hệ thống cửa hàng Phở Cười và được phép sử dụng nhãn hiệu nêu trên để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Bên B.


ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI :


Trừ khi ngữ cảnh buộc phải hiểu khác đi, một số từ ngữ, thuật ngữ trong hợp đồng này được hiểu và diễn giải như sau :

1. Thương hiệu Phở Cười: Là tài sản hữu hình và vô hình được tạo ra từ nhãn hiệu sản phẩm và mô hình kinh doanh độc đáo sáng tạo bởi Công ty TNHH Nhượng quyền Quốc gia. Phở Cười đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, và quyền sở hữu trí tuệ và được thừa nhận bởi pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2. Nhãn hiệu Phở Cười là hình ảnh thương hiệu thuộc quyền sở của Bên A dùng để phân biệt hàng hóa dịch vụ của Bên A và các thành viên có quyền sử dụng “Nhãn hiệu Phở Cười”, một tổng thể bao gồm tên gọi và/hoặc biểu tượng ( Logo) của Bên A được quy định bởi điều lệ và/ hoặc trong các văn bản có liên quan của Bên A.

3. Sản phẩm: Là các hàng hóa, vật dụng  và/ hoặc dịch vụ do Công ty TNHH Nhượng quyền Quốc gia trực tiếp nghiên cứu, khai thác & phân phối cho Cửa hàng Phở Cười để cung cấp cho khách hàng, được quy định tại phụ lục đính kèm.

4. Hệ thống Cửa hàng Phở Cười là tâp hợp các thành viên trong chuỗi cửa hàng Phở Cười do Bên A thành lập hoặc cho phép sử dụng thương hiệu Phở Cười; Các thành viên trong hệ thống được Bên A tư vấn, thiết kế theo phong cách cửa hàng Phở Cười, được Bên A cam kết hỗ trợ về công nghệ, phong cách, đào tạo và quảng bá để nâng cao hình ảnh của các cửa hàng Phở Cười; Được quyền sử dụng và khai thác trong phạm vi cho phép thương hiệu Phở Cười đã được đăng ký bản quyền.

5. Thành viên có quyền sử dụng nhãn hiệu là tổ chức/cá nhân có quyền sử dụng nhãn hiệu Phở Cười theo quyết định của chủ sở hữu Bên A hoặc theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu mà Bên A ký kết với tổ chức/cá nhân này.

Sau khi thảo luận và đi đến thống nhất, Hai Bên đồng ý ký kết hợp đồng theo các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG


Khi bên B sử dụng gói VIP Hợp đồng chuyển quyền sử dụng Nhãn hiệu Phở Cười sẽ được thụ hưởng tất cả những dịch vụ và cam kết ưu đãi của bên A dành riêng cho quá trình tiếp nhận, sử dụng và phát triển kinh doanh đối với thương hiệu Phở Cười. Cụ thế như sau:

 

 • Bên A đồng ý và cho phép bên B được quyền sử dụng, kinh doanh thương hiệu Phở Cười theo  phương thức của hệ thống cửa hàng Phở Cười tại địa chỉ do bên A tìm kiếm và tư vấn. Trong quá trình hoạt động, địa điểm kinh doanh trên sẽ được thiết kế theo sự hướng dẫn và tư vấn của  Bên A. Đồng thời chịu sự kiểm soát và trợ giúp định kỳ của Bên A.

 

 

 • Bên A có trách nhiệm tư vấn tìm kiếm địa điểm, mặt bằng kinh doanh phù hợp, góp phần quyết định quan trọng vào sự thành công của hoạt động kinh doanh.  Mặt bằng kinh doanh phải đạt các tiêu chuẩn bên A đưa ra như Diện tích (Mặt tiền 5m trở lên, diện tích 50m2 trở lên), là nơi tập trung đông dân cư, gần chợ, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, khu vui chơi, khu du lịch …; dễ thấy dễ nhìn, gần ngã ba, ngã tư… , gần những quán ẩm thực đang phát triển tốt….. Khoảng cách tối thiểu ………………………………………………………………

 

 •  Bên A đưa ra các ý kiến tư vấn từ biển hiệu, biển quảng cáo, thiết kế trang trí nội thất, trang bị bàn ghế, khăn trải bàn, cốc tách, vật dụng pha chế, văn phòng phẩm, đồng phục của nhân viên, menu, giấy lau, hệ thống order và thanh toán, vật dụng quảng cáo, card visit và các vật dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh khác phải được thống nhất thiết kế theo phong cách của toàn bộ hệ thống cửa hàng Phở Cười.

 

 • Bên B được chuyển giao công thức chế biến đặc biệt các món Phở theo Menu tư vấn của bên A. Bên A có trách nhiệm đào tạo đầu bếp cho bên B theo Phụ lục Hợp đồng này.

 

 • Bên A  giúp đỡ bên B trong công tác tuyển chọn, sử dụng đào tạo Nhân viên theo tiêu chuẩn của thương hiệu Phở Cười đảm bảo tính hệ thống của thương hiệu về mặt Nhân sự.

 

 • Bên A chịu trách nhiệm Quảng bá thương hiệu Phở Cười bằng nhiều hình thức để Phở Cười luôn là một trong những thương hiệu hàng đầu Việt Nam, đảm bảo việc sở hữu quyền khai thác và sử dụng các thương hiệu liên quan Phở Cười, tên miền: www.phocuoi.vn. … và cấp quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ cho bên B.

 

 • Bên A có trách nhiệm Giới thiệu 1 ứng viên đủ năng lực về quản lý và điều hành Cửa hàng theo các tiêu chí của Thương hiệu Phở Cười để thực hiện và thúc đẩy việc phát triển kinh doanh của bên B một cách tốt nhất.

 

 • Bên B được chia sẻ kinh nghiệm và tiếp nhận các ý kiến tư vấn từ các chuyên gia của Gói giải pháp kinh doanh Hiệu ứng đám đông.


ĐIỀU 2:  GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, THỜI HẠN THANH TOÁN


1. Giá trị Hợp đồng theo Điều 1 cụ thể:

– Phí hợp tác, cấp quyền sử dụng thương hiệu: 100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn) được bên B thanh toán cho Bên A ngay sau khi ký kết hợp đồng. Phí hợp tác thương hiệu không được hoàn lại trong mọi tình huống.

– Phí quản lý và sử dụng thương hiệu hàng tháng: 3.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn).

2. Bên B thanh toán trước cho Bên A tiền phí tư vấn, quản lý và sử dụng thương hiệu và phí Quản lý hàng tháng 01 tháng/ 1 lần, trước ngày 05 hàng tháng. Thời điểm bắt đầu thu phí: Ngay sau khi khai trương.

3. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản (Phí chuyển khoản do bên B chịu)


ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN A

 

 • Trách nhiệm

 

Đối tượng của Hợp đồng là sản phẩm trí tuệ của bên A, nhằm tư vấn, thiết kế, thực hiện Phương án, mô hình kinh doanh tốt nhất cho bên B, tuyển dụng Nhân sự quản lý cho bên B, do đó Bên A phải đảm bảo thực hiện Hợp đồng như cam kết về nội dung và thời hạn nghiệm thu.

Bên A cam kết sau 06 tháng hoạt động, cửa hàng của bên B sẽ đạt mức doanh thu bình quân là150.000.000 VNĐ/tháng nếu bên B thực hiện nghiêm túc, chính xác, đầy đủ các chương trình theo ý kiến tư vấn, thiết kế của bên B, tuân thủ ý kiến tư vấn, sự điều hành quản lý của Quản lý do bên A giới thiệu.

Bên A cam kết giữ bí mật mọi thông tin liên quan về hoạt động kinh doanh của bên B. Bên A phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp bên B chứng minh được bí mật kinh doanh của mình bị lộ do bên A phát tán hay để lộ

Bên A không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh nếu bên B không thực hiện đúng các cam kết trong Hợp đồng này.

 

 

 • Quyền lợi

 

Bên A được quyền từ chối trách nhiệm liên quan đến Hợp đồng nếu bên B không đảm bảo tính chính xác và tính hợp pháp của các thông tin cung cấp cho bên A; không tuân thủ đúng những cam kết tại Nội dung Hợp đồng; hoặc bên B không nghiêm túc, nhất quán trong việc tiếp nhận và thực hiện ý kiến tư vấn từ mặt bằng cho đến ý tưởng thiết kế, phương án kinh doanh mà bên A đưa ra; không tổ chức tuyển chọn, sử dụng nhân viên theo đúng vị trí đã được bên A tư vấn, không sử dụng Nhân sự quản lý do bên A giới thiệu hoặc không thực hiện đúng quá trình quản lý điều hành do Nhân sự này tư vấn.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN B

 

 • Trách nhiệm

 

– Thực hiện việc đăng ký kinh doanh, xin các loại giấy phép có liên quan nhằm đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh của Bên B

– Đảm bảo các tiêu chuẩn về mặt bằng kinh doanh có xác nhận của bên A

– Có Nhật ký kinh doanh hàng tuần làm rõ được hoạt động kinh doanh của bên B các ngày trong tuần, có xác nhận của hai bên.

– Thực hiện đầy đủ các chương trình, phương án kinh doanh, giải pháp kinh doanh Hiệu ứng đám đông và Quảng cáo truyền miệng do bên A tư vấn hỗ trợ  có xác nhận của bên A .

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn chi phí nhượng quyền và chi phí quản lý, sử dụng , điều hành hàng tháng cho bên A, được bên A viết Phiếu thu hàng tháng đối với chi phí này.

– Cam kết kinh doanh lành mạnh theo đúng quy định của Pháp luật. Chịu trách nhiệm pháp lý đối với hiệu quả kinh doanh tại đại lý mà không ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu và chuỗi cửa hàng Phở Cười của Công ty TNHH Nhượng quyền Quốc gia.

– Có trách nhiệm cùng xây dựng và bảo vệ uy tín, hình ảnh thương hiệu Phở Cười trong thời gian hợp đồng có hiệu lực. Luôn giữ hình ảnh hệ thống Phở Cười đồng nhất, cụ thể:

*      Lịch khai trương cửa hàng Phở Cười của bên B phải được sự đồng ý của bên A sau khi đã kiểm tra hoàn thiện và setup xong cửa hàng.

*      Bên B có trách nhiệm tuyển dụng đầu bếp, đầu bếp trúng tuyển  khi thỏa mãn các yêu cầu của bên B, và đáp ứng được tiêu chuẩn của bên A.

*      Không sử dụng vật phẩm nhãn hiệu khác cạnh tranh với thương hiệu Phở Cười.

*      Không được tự ý thay đổi menu do hệ thống cửa hàng Phở Cười cung cấp mà chưa được sự đồng ý của bên A.

*      Thiết kế cửa hàng, trang trí theo đúng định hướng và phong cách nhận diện của Phở Cười.

*      Với những hạng mục mà Cửa hàng tự thực hiện theo nhu cầu thực tế cần phải có sự tham khảo ý kiến và sự đồng ý chính thức bằng văn bản của Công ty TNHH Nhượng quyền Quốc gia.

*      Không trưng bày các biểu tượng, logo, hình ảnh mang tính quảng cáo của sản phẩm khác cạnh tranh với hệ thống Phở Cười ở bên trong và bên ngoài cửa hàng.

–  Phối hợp cùng Công ty TNHH Nhượng quyền Quốc gia và hệ thống cửa hàng Phở Cười  trong việc tổ chức các hoạt động PR, quảng cáo, thông tin đại chúng, khuyến mãi và các hoạt động khác liên quan đến phục vụ, quản lý. . .trong từng thời điểm.

– Tạo thuận lợi cho Công ty TNHH Nhượng quyền Quốc gia kiểm tra cửa hàng (nếu cần thiết) và cung cấp đầy đủ thông tin về thực trạng kinh doanh.

– Không cung cấp các thông tin liên quan đến hệ thống cửa hàng Phở Cười cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoài mục đích cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng này hoặc do yêu cầu của pháp luật và cơ quan chức năng. Đại lý đảm bảo rằng các nhân viên của mình sẽ tuân thủ điều kiện này.

– Tháo dỡ và hoàn trả lại (nếu có) toàn bộ các trang trí, hình ảnh, biểu tượng, logo liên quan đến thương hiệu Phở Cười trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày hợp đồng được chấm dứt.

 

 

 • Quyền lợi:

 

– Bên B được quyền sử dụng đúng và đủ các đối tượng sở hữu trí tuệ do bên A cấp trong phạm vi hoạt động kinh doanh tại cửa hàng của bên B và bên B không có quyền nhượng cho bên thứ 3. Trong trường hợp bên A phát hiện thấy dấu hiệu trên, Bên A có quyền tạm ngừng cấp quyền và yêu cầu các cơ quan chức năng can thiệp (theo luật sở hữu trí tuệ). Bên B phải chịu hoàn toàn các phí tổn, trách nhiệm khi sự việc này xảy ra.

– Quyền khai thác khách hàng: Khai thác khách hàng của Cửa hàng được hiểu là chỉ nằm trong phạm vi khuôn viên Cửa hàng.

*      Khu vực địa lý đặc thù (không gian đóng): Công ty TNHH Nhượng quyền Quốc gia được quyền mở thêm Cửa hàng trong những khu vực địa lý mang tính biệt lập với bên ngoài như : khu chế xuất, toà nhà cao ốc, siêu thị, khu vui chơi giải trí, sân bay, nhà ga…

*      Khu vực bình thường: Dựa trên điểm số cho 5 hạng mục chuẩn để chọn lựa quyết định nên hay không nên mở Cửa hàng:

*      Mật độ dân số

*      Lưu lượng khách

*      Góc đường

*      Loại hình đô thị

*      Trọng số kinh doanh đồ ăn nhanh Quy mô quán (số bàn)

– Hưởng lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp từ các chương trình quảng bá thương hiệu Phở Cười do Bên A thực hiện. Đây là chương trình được công ty thực hiện chung cho toàn hệ thống cửa hàng nhượng quyền Phở Cười nhằm làm cho người tiêu dùng ngày càng biết đến thương hiệu Phở Cười, khẳng định vị trí số 1 trong lĩnh vực ẩm thực nhanh tại Việt Nam, góp phần kích thích người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm của hệ thống Phở Cười, bao gồm:

*      Tham gia các hội thảo liên quan tới vệ sinh an toàn thực phẩm chuyên ngành.

*      Tài trợ các chương trình – hoạt động thu hút nhiều người tiêu dùng.

*      Thực hiện các chương trình PR, quảng cáo, quảng bá thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong và ngoài nước.


ĐIỀU 5: THƯỞNG HỢP ĐỒNG, PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

 

 

 • Thưởng hợp đồng:

 

Bên A trích thưởng theo thoả thuận với bên B trong việc xúc tiến kinh doanh hợp tác phát triển thêm địa chỉ thương hiệu Phở Cười trên toàn quốc.

 

 

 • Phạt hợp đồng:

 

Trong trường hợp Bên B vi phạm nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng này sẽ bị phạt  8%  giá trị phần hợp đồng vi phạm; Nếu quá thời hạn thanh toán mà Bên B  không thanh toán  đầy đủ cho Bên A , số tiền chậm trả  được tính với lãi suất bằng 150% lãi suất cơ bản bằng tiền đồng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng trong thời gian chậm thanh toán.  Bên B cam kết và tự nguyện bồi thường thiệt hại cho Bên A số tiền :300.000.000 VNĐ (Ba trăm triệu đồng) nếu Bên B không thực hiện việc đóng phí tư vấn và sử dụng thương hiệu (theo khoản 1, điều 3 của Hợp đồng này) hoặc Bên B tự ý khai thác sử dụng thương hiệu Phở Cười mà chưa đóng phí.

 

ĐIỀU 6: MUA LẠI CỬA HÀNG

1. Sau tối thiểu 06 tháng hoạt động, nếu cửa hàng của bên B không đạt mức doanh thu như bên A cam kết và yêu cầu bên A hỗ trợ, bên A có trách nhiệm đưa ra các giải pháp đồng bộ để cửa hàng đạt mức doanh thu tối thiểu 150 triệu/ tháng. Kế hoạch bên A đưa ra cho bên B dựa trên tinh thần hợp tác, tích cực với mục đích giúp bên A sở hữu được cửa hàng thành công. Giải pháp đẩy mạnh doanh thu, kích thích tiêu dùng được hai bên thống nhất chi tiết trước khi thực hiện và có sự xác nhận rõ ràng của hai bên bằng văn bản.

2. Sau khi hai bên đã thống nhất kế hoạch bằng văn bản, bên A có trách nhiệm cử nhân sự giàu kinh nghiệm của mình xuống tiếp nhận quản lý kinh doanh và thực hiện các biện pháp để vực dậy cửa hàng của bên B trong vòng từ 02 đến 06 tháng tùy theo tình hình thực tế.

Bên B có trách nhiệm hỗ trợ bên A thực hiện các chương trình theo kế hoạch và thanh toán mọi chi phí phát sinh bao gồm chi phí nhân sự và phí thực hiện các chương trình kích thích tiêu dùng trong thời gian này.

3. Nếu sau khoảng thời gian từ 02 đến 06 tháng bên A thực hiện hỗ trợ bên B vực dậy cửa hàng nhưng không cải thiện được tình hình kinh doanh của bên B như cam kết, bên A có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ phí nhượng quyền.


ĐIỀU 7: THANH LÝ HỢP ĐỒNG


Hợp đồng này có thể được chấm dứt và thanh lý theo các trường hợp sau

 

 • Hết hiệu lực mà hai bên không tiến hành gia hạn.

 

 

 • Bên B vi phạm một trong các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng này.

 

 

 • Một trong hai bên bị giải thể, phá sản hoặc bị đình chỉ hoạt động bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

 

 • Bên B tự ý ngừng kinh doanh cửa hàng liên tục trong 10 (mười) ngày mà không thông báo lý do bằng văn bản chính thức cho công ty.

 

 

 • Bên B có hành vi vi phạm pháp luật hình sự, dân sự, kinh tế nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới khả năng kinh doanh của Phở Cười  hoặc uy tín của toàn hệ thống.


ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG


– Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

– Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn, tranh chấp hay bất đồng nào phát sinh giữa các bên trong khi thực hiện hợp đồng này, các bên đồng ý giải quyết tranh chấp bằng thương lượng, hòa giải. Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng, hai bên thỏa thuận sẽ yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết tranh chấp này theo quy định của pháp luật Việt nam.

– Hợp đồng này có giá trị pháp lý trong vòng 5 năm, kể từ ngày……………đến ngày…………

– Hợp đồng này bao gồm 5 trang, được làm thành 04 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau.Công ty TNHH Nhượng quyền Quốc gia giữ 02 (hai) bản, Bên B giữ 02 (hai) bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

(Số: ……………..)

– Căn cứ Hợp đồng kinh tế số …………………..…. ký ngày ……….. tháng ……….. năm …….. giữa Công ty TNHH Nhượng quyền  Quốc Gia và ………………………………………………………………………….….

– Phụ lục là một phần không thể tách rời của hợp đồng đã nêu trên

ĐIỀU 1: ĐÀO TẠO ĐẦU BẾP


1. Trong vòng tối đa 2 tuần kể từ khi Hợp đồng có hiệu lực, bên A có trách nhiệm cung cấp cho bên B các chương trình đào tạo đầu bếp phù hợp, đảm bảo bên B có nhân lực đủ chất lượng để phát triển cửa hàng theo đúng tiêu chuẩn của Phở Cười.

2. Bên B chịu trách nhiệm chuẩn bị nhân lực, tài chính (bao gồm tất cả chi phí ăn ở, đi lại và chi phí đào tạo) để tham gia khóa đào tạo đầu bếp do Phở Cười cung cấp đúng thời gian và lịch trình đào tạo mà hai bên đã thỏa thuận.

3. Bên B có quyền lựa chọn chương trình đào tạo tại một trong các địa điểm sau:

– Tại cơ sở đào tạo do Phở Cười chỉ định tại Hà Nội: phí đào tạo cố định là 15.000.000 VNĐ/ khóa/ học viên(Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn) (không bao gồm chi phí ăn, ở, đi lại)

– Tại một trong các cửa hàng Phở Cười: phí đào tạo là 15.000.000 VNĐ/ khóa/ học viên (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn) (không bao gồm phí ăn, ở, đi lại)

– Tại cửa hàng mà bên B chuẩn bị khai trương: thời gian và chi phí đào tạo do hai bên đầu bếp và bên B tự thỏa thuận.


ĐIỀU 2: ĐIỀU KIỆN KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG


Cửa hàng Phở Cười chỉ được tiến hành khai trương sau khi đã đảm bảo tất cả các yếu tố sau:

1. Bên B chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và được Phở Cười xác nhận đảm bảo đúng các tiêu chuẩn của một cửa hàng Phở Cười.

2. Bên B thực hiện nghiêm túc việc nấu thử lấy ý kiến rộng rãi của thực khách trong khu vực, đảm bảo trên 95% thực khách hài lòng và được đầu bếp có kinh nghiệm của Phở Cười nghiệm thu và xác nhận đã đủ tiêu chuẩn để chính thức phục vụ thực khách.


ĐIỀU 3: HIỆU LỰC PLHĐ


Phụ lục hợp đồng này là một phần không tách rời của Hợp đồng kinh tế số ……….. ký ngày … tháng …. năm 2015 giữa Công ty TNHH Nhượng quyền Quốc giavà …….

Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có phụ lục bổ sung thay thế có chữ ký của cả hai bên.

        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Ý kiến phản hồi

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một sản phẩm thành công của   phở cười

Nhãn hiệu đã đăng ký bản quyền tại Cục sở hữu trí tuệ; Bộ khoa học và Công nghệ ngày 12/03/2013

Follow Us!

0966.022.023 0946.481.486